ลงทุน 0 บาท (Private PPA)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
– สำหรับ บริษัท / โรงงาน / สำนักงาน ที่มีค่าไฟมากกว่า 300,000 บาท ขึ้นไป
– มีการใช้ไฟสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
– เงินลงทุน 0 บาท
– ประหยัดค่าไฟฟ้าทุกเดือน 25%-50%


ฟรี สำรวจพื้นที่ติดตั้ง

ฟรี การติดตั้งและยื่นขออนุญาต

ฟรี บำรุงรักษา

ฟรี รับประกันระบบตลอดอายุสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม