ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส คืออะไร

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันไฟฟ้า 220-230 Vโดยจะมีสายไฟที่ประกอบอยู่ 2 สาย คือ สายไลน์หรือสายเฟส
เขียนแทนด้วยตัวอักษร L (Line) 1 เส้น (หากทดสอบด้วยไขควงวัดไฟจะติดมีไฟ)
ส่วนอีกสายหนึ่ง คือ สายนิวทรอลหรือสายศูนย์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร N (Neutral) 1 เส้น
(หากทดสอบด้วยไขควงวัดไฟจะไม่มีไฟติด)
ระบบไฟ 3 เฟส
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส มีแรงดันไฟฟ้า ระหว่างสายไลน์กับไลน์ 380-400 V และระหว่างสายไลน์กับนิวทรอล 220-230 V

โดยมีสายไฟในระบบ 4 เส้น ประกอบไปด้วยสายไลน์ (มีไฟ) 3 เส้น และสายนิวทรอล (ไม่มีไฟ) 1 เส้น